EESTI FILATEELIA JA INTERNET

Allikas: Filateelia.ee

Eesti filateelia on inernetis esindatud olnud vähemalt kümme aastat. Selle aja kestel on toimunud nii mõndagi. Just sellest järgnevalt juttu tulebki.

NB! SELLE LEHE KIRJUTAMINE ON POOLELI

Meenutuseks


Filateeliauudise list

Toimides pikka aega ja omandades suhteliselt püsiva ning pisitasa kasvava lugejaskonna on filateeliahuviliste selline teavitus ja suhtlemiskeskkond tänaseks hästi välja kujunenud ning elujõuline. Põhjust olulisteks muudatusteks pole. Seoses foorumi lisandumisega pole listi vahendusel otstarbekas levitada igat väiksemat kogujate hulka puudutavat uudist. Samas on mõnedele foorumisse postitatatud materjalidele otstarbekas listis viidata ning osa listisõnumeid väärivad foorumis tsiteerimist koondamaks mingi konkreetse teema kohta käiva info ühte kohta.


Filateelia foorum

Foorum pakub filatelistidele võimaluse suhtlemiseks ja info edastamiseks erinevate teemadega alafoorumites. Selle asemel, et jälgida filateeliainfot tervikuna ning noppida sealt endale huviväärset, võib piirduda vaid oma huvidega sobivate alafoorumite jälgimisega. Nii nagu filateeliauudiste listis on ka foorumis kõigil registreeritud lugejail võimalus sõna võtta. Sellest tuleneb, et foorumisse kogunev materjal on küll mõnevõrra süstematiseeritud, kuid siiski toimetamata kujul. Nõnda laiendab foorum viki.filateelia.ee materjale ning pakub kommenteerimise ja arutelu võimalusi.


Filateelia viki

Koondamaks erinevatel aadressidel olevad infomaterjalid ühte kohta võiks sellest kujuneda keskne eestikeelse filateeliainfo süstematiseeritud hoiupaik. Kasutatav tarkvara võimaldab väga paindlikku arengut paljude kaastööliste osavõtul.


Vaata ka

Välislingid