Eesti Rahva Muuseumi Postimuuseumi kogud

Allikas: Filateelia.ee

Eesti Rahva Muuseumi Postimuusemi kogude ülevaadet sisestatakse Eesti muuseumide infosüsteemi MUIS. Andmete sisestamine on mahukas töö ning kestab mõnda aega. Sisestatu jõuab kohe jooksvalt avalikku veebi ning huvilistel on võimalus seda vaadata. Kindlasti tuntakse suurimat puudust pildist, mis tulevikus sinna samuti lisandub, kuid see võtab aega. Esialgu tuleb leppida vaid tekstilise infoga. Selleks, et sisestatud infos lihtsam orienteeruda oleks, tutvustame järgnevalt kogude süstematiseerimisel kasutatud jaotisi ning nende tähiseid, mis on kasutatavad MUIS-i detailse otsingu vormil. Järgnevate tähiste ja koodide (selgitustest ja muust tekstist esile tõstetud paksu kirjaga) kasutamiseks otsimisel vaata kindlasti MUIS-i otsingu juhendit.

Näiteks, Vambola Hurda kogusse kuuluvate laevatemplite otsimisel tuleks otsinguväljad täita järgmiselt Otsingut saab veelgi täpsustada väljade "Nimetus" ja "Kirjeldus" abil. Näiteks templite kogust mõne konkreetse postiasutuse templite otsimisel tuleb väljale "Nimetus" kirjutada vastava postiasutuse nimi. Proovige ja katsetage.

Küsimuste ja kommentaaridega palun pöörduda otse koguhoidja Helve Schasmini poole telefonil 736 3081 või Helve.Schasmin(at)erm.ee

Templikogu

Kogu tähis (KT): T

Kogu seeria (KS) number koos nimetusega:

 • 1 - kalendertemplid /pildid/
 • 2 - amettemplid /pildid/
 • 3 - lipiktemplid /pildid/
 • 4 - markeerimistemplid

Margikogu

Kogu tähis (KT): M

Tulmeraamatu lisanumber (TRL) koos selgitusega, millega saab otsingu tulemust täpsustada postmargi väljaandja osas:

 • EE - Eesti postmargid
 • LV - Läti postmargid
 • NL - NSV Liidu postmargid

Vambola Hurda kogu

Kogu tähis (KT): Hu

Kogu seeria (KS) number koos nimetusega:

 • 1 - Postitariifid TarHu1-10
 • 2 - ENSV teemalised markeeritud postkaardid
 • 3 - Eestiteemalised NL ümbrikud
 • 4 - NL margid postisaadetistel
 • 5 - Eesti ajutised tervikasjad 1991- /pildid/
 • 6 - Reklaamtemplid
 • 7 - Tsaariaegne post
 • 8 - Tsaariaegne raudteepost.
 • 9 - Tsaariaegsed tervikasjad
 • 10 - NL aegsed tervikasjad (Estica)
 • 11 - Laevatemplid.
 • 12 - Eritemplid
 • 13 - Tervikasjad /pildid/
 • 14 - Ob.Ost
 • 15 - Nõukogude okupatsioon
 • 16 - Saksa okupatsioon
 • 17 - Põhikogu
 • 18 - Eesti NSV tähtkirjad
 • 19 - Eestiteemalised esimese päeva templid ja eritemplid
 • 20 - Makstud kirjad
 • 21 - Tallinna (ENSV) templid
 • 22 - Eesti leedu tüüpi kalendertemplid 1991-...
 • 23 - Eesti Posti tariifitemplid 1992
 • 24 - Eesti kalendertemplid 1991-...
 • 25 - Lõhutud templid. Üleminekuperiood
 • 26 - Ajutised templid
 • 27 - Välipost
 • 28 - NL aegsed sõjaväekirjad
 • 29 - Laagrikirjad
 • 30 - DP post
 • 31 - NL kirjad (välipost+muu)
 • 32 - Eelfilateelia /pildid/
 • 33 - Õhupost
 • 34 - Eesti 1917-1921
 • 35 - PARO-d /pildid/
 • 36 - Proovitrükid
 • 37 - Varia
 • 38 - Hurda margid

Vaata ka

Välislingid