Eesti postiasutuste nimekirjad

Allikas: Filateelia.ee

Postiasutuste nimekirjades on teave mingil kindlal ajahetkel toiminud postiasutustest. Info hulk iga nimetatud postiasutuse kohta on erinevates nimekirjades väga erinev.

1918 - 1940

Eesti Vabariigi postiasutuste nimekiri : kokku seatud p.-t. val. 16. märtsil 1919. [Tallinn], [16] lk.

E. V. posti, telegraafi ja telefoni asutuste nimestik / Postivalitsuse väljaanne : [kokku seatud 1. juulil 1926.a.]. Tallinn : Postivalitsus, [1926-1927], 132 lk.

E. V. posti, telegraafi, telefoni ja raadioasutuste nimestik / Postivalitsuse väljaanne. Tallinn, 1929, 160 lk.

Eesti Vabariik : posti, telegraafi, telefoni ja raadio asutiste ning abiasutiste nimestik = République d'Estonie : liste des bureaux de poste, télégraphe, téléphone et TSF et des établissements auxiliaires. / Postivalitsuse väljaanne. Tallinn, 1934, 175 lk.

1944 - 1991

Eesti NSV sideettevõtete alfabeetiline nimekiri seisuga 1. okt. 1971. a., ENSV Sideministeerium, Tallinn, Ühistöö, 1972, 14 lk.

Eesti NSV sideettevõtete alfabeetiline nimekiri, Eesti NSV Sideministeerium, Tallinn, Ühistöö, 1972, 16 lk.

Eesti NSV sideettevõtete alfabeetiline nimekiri, Eesti NSV Sideministeerium, Tallinn, Ühistöö, 1973, 14 lk.

Eesti NSV postsideettevõtete sihtnumbrid. Eesti NSV Sideministeerium, Postside Valitsus, Tallinn, Valgus, 1982, 21 lk.

Eesti NSV postsideettevõtete sihtnumbrid. Eesti NSV Sideministeerium, Postside Valitsus, Tallinn, Valgus, 1983, 20 lk.

Eesti NSV postsideettevõtete sihtnumbrid. Eesti NSV Sideministeerium, Postside Valitsus, Tallinn, Valgus, 1985, 20 lk.

Eesti NSV postsideettevõtete sihtnumbrid. Eesti NSV Sideministeerium, Postside Valitsus, Tallinn, Valgus, 1986, 23 [1] lk.

Eesti NSV postsideettevõtete sihtnumbrid. Eesti NSV Sideministeerium, Postside Valitsus, Tallinn, Valgus, 1988, 23 [1] lk.

Vaata ka