Habaja

Allikas: Filateelia.ee

Alansi sidejaoskond

1975. aastal nimetati Alansi sidejaoskond ümber Habaja sidejaoskonnaks.[1]

Habaja sidejaoskond

Habaja postkontor

Kose mnt 8-4, Habaja küla, Kõue vald, 75002 Harjumaa

Alates 01.08.2009 suletud.[2]

Habaja frantsiisipostkontor

Habaja raamatukogu, Habaja küla, Kõue vald, 75002 Harjumaa

Avamine raamatukogus 01.09.2009.

Alates 22.01.2012 suletud.[3]

Postitemplid

Kalendertemplid tekstiga EESTI

30mm

24mm

Kalendertemplid tekstiga AS EESTI POST

  • HABAJA a : 25.05.2004 - 31.08.2009
  • HABAJA b : 02.09.2002 - 31.08.2009 >> ERM PM T 1:3940

Viited

  1. ENSV SM 03.06.1975 käskkiri nr 40
  2. Eesti Posti 2009. aastal suletavate postiasutuste nimekiri (aprill 2009)
  3. Eesti Posti veeb (08.01.2012)

Vaata ka