Merendus

Allikas: Filateelia.ee

Tänu Eesti geograafilisele asupaigale Läänemere kaldal on merenduse erinevad valkonnad kõige muu kõrval ka olulisel kohal filatelistide kogumisteemade valikus. Järgnevalt ülevaade merendusega seotud infomaterjalidest eelkõige filatelistide huve silmas pidades. Alustame merenduse filateeliakäsitlust ühe lehega ning kui see liiga suureks ning ebaülevaatlikuks kujuneb -- eks siis tee üksikutele valdkondadele (laevad, tuletornid, ...) omaette lehed.

Vaata ka

Välislingid