Eesti Posti erikujundusega kalendertemplid alates aastast 1993

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Erikujundusega kalendertemplid erinevad tavalistest kalendertemplitest suuruse, kuju ja/või täiendavate tekstide poolest. Kujult sarnastest eritemplitest eristab neid oluliselt pikem kasutusaeg -- mitu kuud või hoopiski alaline kasutus. Postisaadetistel kasutatakse neid aga täiesti võrdselt iga teise kustutustempliga.

Kasutuskohaks võib olla nii postkontor / postipunkt või kokkuleppel Eesti Postiga mõni teine juriidiline isik. Enamasti kasutakse neid templeid paikades, kus käib palju turiste, et õhutada neid saatma oma sõpradele ja tuttavatele sellest paigast huvitavaid postisuveniire. Seetõttu on neid templeid vahel ka turistitempliteks nimetatud.

Templite järjekorra määramisel kronoloogises nimekirjas on aluseks esimese erikujundusega kalendertempli kasutuselevõtt konkreetses paigas pärast taoliste templite taas kasutusele võtmist Eesti Posti poolt alates 1993. a. (Stocholm-Tallinn, postitatud laeval) ja juba arvukamalt alates 1997. a.

Vaadeldakse koos kõiki selle paiga templeid olenemata sellest, kas järgmised templid on kujult esimesega sarnased või mitte.

Templite kronoloogiline nimekiri

Templid maakondade lõikes