Eesti Posti logoga postkaardid

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Eesti Posti logoga postkaardid on trükitud postkaardid, mille aadressküljele on trükitud väike mustvalge Eesti Posti logo. 1993. aasta jõulumarkidega kaasnenud maksimumkaartide motiiviga valmisid ka postkaardid. Need kaardid järjenumbrit ei omanud ning neile ei omistatud järjenumbrit ka tagantjärele.

(Nr. 1): Valge lihtpostkaart

Ep pk001.jpg

Postipasun raamis Raam.jpg

(Nr. 1a): Valge lihtpostkaart (uuem variant)

Ep pk1.jpg

Postipasun raamita Raamita1.jpg

Esimese kaardi ilmumise aeg pole teada. Numbrit sellele kaardile trükitud ei ole. Hiljem määrati selleks number 1. Alates teisest kaardist on kaardi väljaandmise aeg teada ning alates neljandast kaardist on neile trükitud postkaardi järjenumber. Enamasti on need postkaardid valmistatud kasutamiseks mõne Eesti Posti eritempli puhul. Kaarte tutvustame siin veebil ilmumisaastate kaupa. Pilt on kaardi mõlemast küljest siis, kui mõlemale küljele on midagi trükitud. Täiesti tühjade külgede pilte pole lisatud.

Mõnel juhul kasutati ülalpool tutvustatud tühja kaarti (nr. 1) mõnes postkontoris eraldi postkaartide valmistamiseks trükkides valmiskaartide tühjale küljele arvuti printeriga pildi. Niisuguste kaartide üle mingit arvestust ja numeratsiooni pole peetud ning seetõttu on nende kohta ka andmeid lünklikult.

Vaata ka