Eesti Posti taasloomine aastal 1991

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

1. jaanuaril 1991 hakkasid Eestis kehtima uued postiteenuste tariifid. NSV Liidu ülejäänud territoorimil kehtivatest tariifidest erinevate tariifide kehtestamine tähendas Eesti eraldumist NSV Liidu postipiirkonnast.

Tol ajal kasutati NSV Liidus kirjade ja postkaartide saatmisel enamasti tervikasju: ümbrikke ja postkaarte, millele oli peale trükitud postmargikujutis ning mille müügihinda sisaldas ka saatekulu. Riigisiseste kirjade ja postkaartide saatekulu suurenemine 10 kopika võrra tingis vajaduse kasutatavate tervikasjade täiendavaks frankeerimiseks 10 kopika ulauses. Sobiva nominaaliga postmarkidest olid Eestis mõningased varud olemas, kuid tekkinud nõudlust nad pikemas perspektiivis katta ei suutnud. Kuna NSV Liidu keskvõim ei toetanud Eestis tehtud otsuseid, siis ei täidetud ka täiendavate postmargikoguste tellimusi. Nii asutigi otsima lahendusi kohapeal.

Vaata ka

Artiklid

Välislingid