Eesti uute frankeerimismasinate templid ehk "punased"

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Traffic 1.jpg

1991. aastal kasutusele võetud frankeerimismasinate templijäljendite kogumine kujunes algul üpris populaarseks. Õnnestus käivitada tõhus ühistöö ning selle tulemusena alustati templijäljendite variantide tabeli pidamist.

Ühistöös osalejad saavad pideva juurdepääsu tabeli värskele versioonile. Uutel huvilistel on võimalus tellida ühekordne tabeliversioon ning alustada omapoolse panuse lisamist ühistöösse mis on pideva juurdepääsu saamise eelduseks. Vaata lähemalt veebilt

Info frankeerimismasinate uudistest postitatakse punaste foorumisse. Uudiste leidmiseks foorumis on kaks võimalust.

Kuna foorumis järjestuvad teemad vastavalt viimasele täiendusele, siis foorumi enda indeksist saab hõlpsasti teada, millised on ajaliselt kõige värskemad uudised ning hea regulaarsete külastustega toimuval silm peal pidada.

See aga ei sobi, kui soovitakse teada saada, kas mingi konkreetse numbriga templid on foorumis juba käsitletud või mitte. Järgnevalt olen süstematiseerinud viited käsitletud frankeerimismasinate teemadele.

KUNDA TSEMENT | Põlvamaa Telefonivõrk | TRAFFIC SERVIICE

00001 | 00003 | 00004 | 00005 | 00009 | 00011 | 00013 | 00016 | 00017 | 00018 | 00021 | 0021 | 00022 | 00023 | 00029 | 00031 | 00034 | 00036 | 00037 | 00038 | 00040 | 00045

100002 | 100003 | 100004 | 100006 | 100008

200001

220001 | 220002 | 220003 | 220004 | 220005 | 220006 | 220007 | 220009 | 220010 | 220012 | 220015 | 220017 | 220018 | 220019 | 220020 | 220022 | 220025 | 220026 | 220028 | 220032 | 220033 | 220034 | 220035 | 220038 | 220039 | 220040 | 220041 | 220042 | 220043

240001 | 240002 | 240006 | 240007 | 240008 | 240010 | 240012 | 240013 | 240014 | 240015 | 240016 | 240017 | 240019 | 240020 | 240022 | 240023 | 240024 | 240025 | 240026 | 240027 | 240028 | 240029 | 240030 | 240031 | 240032 | 240033 | 240036 | 240037 | 240038 | 240039 | 240041 | 240042 | 240043 | 240045 | 240046 | 240047 | 240048 | 240049 | 240050 | 240051 | 240052 | 240053 | 240054 | 240058 | 240059 | 240060 | 240088

260002 | 260004 | 260006 | 260008 | 260010 | 260011 | 260012 | 260014 | 260018 | 260019 | 260023 | 260024 | 260025 | 260027 | 260028 | 260029 | 260030 | 260032 | 260034 | 260035 | 260036 | 260037 | 260038 | 260039 | 260042 | 260043 | 260045 | 260047 | 260048 | 260049 | 260050 | 260051 | 260052

280002 | 280006 | 280008 | 280011 | 280013

300001 | 300002 | 300003 | 300004 | 300006 | 300007 | 300009 | 300011 | 300012 | 300014 | 300015 | 300024 | 300029 | 300037 | 300040 | 300041 | 300043 | 300044 | 300045 | 300048 | 300050 | 300051 | 300053 | 300055 | 300062 | 300063 | 300064 | 300066 | 300068 | 300069 | 300070 | 300072 | 300073 | 300074 | 300076 | 300079 | 300081 | 300082

310002 | 310005 | 310007 | 310008 | 310009 | 310011 | 310012 | 310013

40039

510001 | 510004 | 510007 | 510012 | 510013 | 510014 | 510016 | 510018

520002 | 520003 | 520004 | 520005 | 520006 | 520007 | 520008 | 520009 | 520014 | 520015 | 520016 | 520019 | 520020 | 520021 | 520022 | 520023 | 520024 | 520025 | 520026 | 520027 | 520032 | 520033 | 520034 | 520036 | 520037 | 520039 | 520040 | 520041 | 520042 | 520043 | 520044 | 520045 | 520046 | 520047 | 520048 | 520049 | 520051 | 520052 | 520053 | 520055 | 520057 | 520058

530002 | 530005 | 530007 | 530008 | 530011 | 530012 | 530013 | 530014 | 530015 | 530016 | 530017 | 530018 | 530019 | 530020 | 530021 | 530022 | 530023 | 530024 | 530025 | 530026 | 530027 | 530028 | 530029 | 530030 | 530031 | 530032 | 530033 | 530034

550003 | 550004 | 550006 | 550011 | 550013 | 550014 | 550015 | 550019 | 550020 | 550022 | 550023

560001

570001 | 570002 | 570003 | 570004 | 570005 | 570006 | 570007 | 570008

580001 | 580002 | 580003 | 580006 | 580007 | 580008 | 580010 | 580011 | 580014 | 580015 | 580016 | 580017 | 580018 | 580019 | 580020 | 580021 | 580022 | 580023 | 580024 | 580025 | 580026 | 580027 | 580028

710001

LITSENTS NR 6 | No6 | No165

Lisaks sellele on foorumis ka temaatilisi ülevaateid ja probleemide käsitlusi, mille viited järgnevalt tähestikulises järjekorras:

  * alafoorumi indeks
  * EESTI asemele AS EESTI POST
  * Head Uut Aastat! (aastaks 2005)
  * Head Uut Aastat! (aastaks 2006)
  * JULGE KANDA HELKURIT. NÄITA ENNAST!
  * Jõulud 2004
  * Jõulud 2005
  * lagunemised
  * panderoll
  * PAR AVION
  * rahvusvaheline kirjanädal
  * saadetise liik
  * sõbrapäev 2005
  * sõbrapäev 2006
  * tabel
  * vaheajad kasutuses

Käesoleva veebi ja vastava foorumi eesmärgiks pole kujundada sellisel viisil nende templijäljendite kõikehõlmavat kataloogi, vaid pakkuda kogujatele töökeskkonda uudisinfo ning kogumisel tekkivate probleemide ja küsimuste üle arutlemiseks. Seetõttu lisandub templite pilte ja kommentaare sel juhul, kui see on uudiseks ning sel juhul, kui sellega seoses on mingeid arutamist väärivaid probleeme. Lihtsalt niisama pilte lisama hakata pole kavas.

Välislingid