Filateelia

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Filateelia on harrastus, mis tegeleb postmarkide ning teiste postimaksevahendite, postisaadetiste ning posti tegevusega seotud dokumentide kogumise ning uurimisega. Filateelia ajalugu ulatub 19. sajandisse ning on eelkõige seotud maailma esimese postmargi ilmumisega 6. mail 1840. aastal Inglismaal. Postiajaloo alal kogutakse ka postmargieelse perioodi materjale.

Alates 1860-ndatest aastatest on filateelia läbi teinud pika arengutee ning tänaseks on välja kujunenud harrastusega tegelemise ulatuslikud tavad, reeglid ning peamised arengusuunad. Muidugi on iga huvilise enda otsustada, kui palju ta oma harrastusega tegelemisel neid arvestab, kuid kindlasti on kasulik neid tunda.

Ajalooliselt esimene ja tänapäevalgi populaarne traditsiooniline filateelia tegeleb ühe või mitme riigi postimaksevahendite kogumisega, mis paigutatakse kogusse nende väljaandmise kronoloogilises järjekorras.

Postiajaloo kogus antakse postisaadetiste, posti dokumentide ja muude teemakohaste materjalide abil ülevaade posti tegevusest. Postiajaloo kogu piirideks võib olla mingi ajavahemik, geaograafiline piirkond või mõni konkreetne postitegevuse aspekt.

Temaatilise filateelia puhul piiritletakse kogu mingi konkreetse teemaga. Selle lihtsamaks kogumisviisiks on motiivkogumine, mille puhul püütakse oma kogusse koguda kõiki mingi motiiviga kogumisobjekte.

Maksimumkaardiks nimetatakse postkaarti, mille pildiküljele on kleebitud postkaardi pildiga sobiva motiiviga postmark ning tembeldakse temaatiliselt sobiva postitempliga. Niisuguste maksimumkaartide tegemine ja kogumine on samuti üks osa filateeliast.

Viimasel ajal on taas tunnustatud filateelia osana ka tempel- ja maksumarkide kogumist ning uurimist.

Raamatuid filateelia aabitsatõdedega tutvumiseks

  • Ako Pärlist "Riigi visiitkaart", kirjastus "Valgus", Tallinn, 1970
  • Aleksander Ennuvere "Harrastuskogumine", kirjastus "Valgus", Tallinn, 1980

Välislingid

Päring artikliviidete andmebaasi

Kui soovid nõu küsida teistelt filatelistidelt, siis postita oma küsimus foorumisse!