HIIU RUUT 2008

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Ühe stendikülje suuruste eksponaatide konkurssnäitusi on Hiiumaal peetud alates aastast 1990 igal teisel aastal. Nii on jõutud kümnenda näituseni. 1990. aastal esimest näitust kavandades polnud meil eeskuju kuskilt võtta. Esimesel kolmel korral kasutati hindamisel filateeliakogude hindamisel samu juhendeid, mis tavanäitustel erisusega vaid eksponaadi mahu osas. Alates 1996. aastast võeti kasutusele Ameerika Ühendriikides kasutatav hindamisjuhend ühe stendi kogude tarvis. Rein-Karl Loide abiga tõlgitud juhend sai 28.03.1996 pisut kohendatuna ka Eesti Filatelistide Liidu juhatuse heakskiidu.

Tänaseks on ühe stendi kogudest saanud rahvusvaheliste filateelianäituste tunnustatud võistlusklass. Mitmel suurel rahvusvahelisel näitusel on see klass eksperimentaalselt kasutusel olnud. Nii on seekordsel näitusel võimalik kasutada spetsiaalset hindamisjuhendit niisuguste kogude hindamisel.

Nii mõnelegi Hiiumaa filateelianäitusele on vahetult järgnenud postkaardinäitus. Erinevalt varasemast on ka postkaardinäituse eksponaadid ühe stendi suurused ning neidki hinnatakse.

Eesti Post on Hiiumaa filateelianäituste korraldamisele alati kaasa aidanud. Nii on see ka Eesti Posti juubeliaastal. Alates näitusest HIIU RUUT 94 on näituste puhul Kärdlas kasutatud Eesti Posti eritemplit. Selle aasta näituse puhul tuleb käibele meie näituse tervikasi koos esimese päeva eritempliga.

Näituse ajal on meil traditsiooniks kujunenud veeta laupäeva õhtupoolik vestlusringis mõnel aktuaalsel filateelia ja postiajaloo teemal. Käesoleva aasta teemad Hotell Sõnajala külalistemajas on veel täpsustamisel.

Kohtumiseni Kärdlas

Elmo Viigipuu

Hiiu Kogujate Seltsi juhatuse esimees


Ajakava

6.-10. oktoober

11. oktoober

12. oktoober

13.-17. oktoober

20.-24. oktoober

Filateelia eksponaadid

MEISTRIKLASS

 • Tiit Marnot (Saue)
  • Vabadusvõitlus Eesti filateelias okupatsiooni aja lõpul - 58p /pronks
  • Vabadusvõitlus taasiseseisvunud Eesti filateelias - 68p / pronks
 • Jaan Otsason (Hiiumaa)
  • Saarisen Malli. Soome postitariife Saarise tüübi kasutusajast 1.10.1917-31.12.1930 - 84p / hõbe
  • Eesti Vabariigi (1918-1940) posti dokumente ja postiplanke - 60p / pronks
  • Eesti üleminekuaja lõhutud käsitempleid - 78p / hõbe
 • Peeter Sgirka (Türi)
  • Valik Kalev Türi kujundatud Minu Marke maksimumkaartidel - diplom

KONKURSIKLASS

 • Per Gustavsson (Parainen, Soome)
  • Dawn is breaking - 50p / pronks
 • Klaus Juvas (Parainen, Soome)
  • Hessund in stamps, postcards and photos - diplom
 • Krista Luuk (Kärdla)
  • Ravimiabi loodusest - 71p / hõbe

NOORTEKLASS

 • Riin Viigipuu (Kärdla)
  • Koer, inimese abiline ja sõber - 72p / hõbe

Eksponaate hindas žürii koossseisus: Ago Papp, Mart Reino ja Elmo Viigipuu. Riin Viigipuu eksponaadi hindamisel asendas Elmo Viigipuu'd Jaan Otsason.

Filokartia eksponaadid

MEISTRIKLASS

 • Anna Kuusik (Tallinn)
  • Kes ei tunneks soome sauna ... Per-Erik Hedmani lõbusad joonistused postkaartidel - 50p / pronks
 • Helbe Liin (Tallinn)
  • Mu kodu on Roslagen Rootsimaa rand... - 68p / pronks
 • Jaan Moik (Pärnu)
  • Pärnu kuusordi süda -- mudaravila - 80p / hõbe
 • Jaan Otsason (Hiiumaa)
  • Ammuseid abilisi - 73p / hõbe
  • Eesti ärkamisaja ja järgneva perioodi tuntud kultuuripersoone - 71p / hõbe
  • Kassi motiiv Omppu postkaartidel - 56p / pronks
  • Signeeritud postkaarte Eesti kunstnikelt - 68p / pronks
  • Vabakujulised postkaardid - 70p / hõbe
 • Elmo Viigipuu (Hiiumaa)
  • Haapsalu - 71p / hõbe
  • Raekoda ja raekoja plats - 57p / pronks

KONKURSIKLASS

 • Per Gustavsson (Parainen, Soome)
  • The Vodka Tourist's Tallinn - 71p / hõbe
 • Endel Lepisto (Hiiumaa)
  • Eesti ja Euroopa tuletornid - 57p / pronks
 • Ellen Tarmo (Tallinn)
  • Oh, armastus, sa kallis magus mesi... - 56p / pronks

NOORTEKLASS

 • Riin Viigipuu (Kärdla)
  • Harry Potter - 67p / pronks

VÄLJASPOOL KONKURSSI

 • Eesti Postimuuseum (Tartu)
  • Kuidas koguda marke?
  • Rootsi riikliku postikorralduse sisseseadmine Eest- ja Liivimaal 17. sajandi 30.-40. aastail.

Eksponaate hindas žürii koossseisus: Mart Reino, Jaan Otsason ja Elmo Viigipuu. Jaan Otsason ei osalenud enda ja Elmo Viigipuu ei osalenud enda ja Riin Viigipuu eksponaatide hindamisel.

Viiteid ja infot osalejaile

 • Hiiu Kogujate Selts >> www.hot.ee/hks/
 • e-post: elmo@hot.ee
 • Telefon: 463 1313, 463 1484 või 513 8699 (Elmo Viigipuu)
 • Post: Pk 4, 92401 Kärdla

Neid kontakte kasutades peaksid endast teada andma need, kes saabuvad 11. oktoobril toimuvale mõttevahetusõhtule Hotell Sõnajala Külalistemajas.

Osavõtuavaldus doc ja pdf formaadis.

Parim paik kõikvõimaliku Hiiumaad puudutava info leidmiseks

Parvlaeva sõidugraafikud, piletite broneerimine kuni 30 päeva ette (seda saab teha veebi vahendusel või telefonil 452 4444)

Infot saab küsida ka Kärdla Bussijaama telefonil 463 2077

Telefon: 463 1220

Leigri väljak 3, 92412 Kärdla

Mõttevahetusõhtu toimumispaik ning soodne paik ööbimiseks.

Juhend

1. Organisaatorid, aeg ja koht

1.1. Filateelia- ja postkaardinäituse HIIU RUUT 2008 korraldab Hiiu Kogujate Selts.

1.2. Filateelianäitus toimub 6.-12. oktoobrini ja postkaardinäitus 12.-24. oktoobrini 2008. aastal Kärdla Kultuurikeskuses Hiiumaal.

2. Eesmärgid

2.1. Luua algajatele filatelistidele ja filokartistidele soodne võimalus lülitumiseks eksponentide perre.

2.2. Igati levitada teadmisi ja vilumusi filateelia- ja postkaardinäituste eksponaatide koostamiseks ja vormistamiseks.

2.3. Luua võimalus väikest mahtu eeldavate üksikprobleemide käsitlemiseks kõigile eksponentidele olenemata nende kogemustest ning senistest saavutustest.

3. Osavõtutingimused

3.1. Osaleda võivad kõik Eestis tegutsevate filateeliaorganisatsioonide liikmed.

3.2. Osaleda võivad kõigi eesti filatelistlike organisatsioonide liikmed mujalt maailmast.

3.3. Lisaks punktides 3.1. ja 3.2. märgitule võib korraldav toimkond teha ettepaneku osavõtuks ka teistele filatelistidele.

3.4. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud.

3.5. Osavõtusoovist tuleb korraldavale toimkonnale teatada hiljemalt 27. septembril kell 12 filateeliakogude puhul ja 4. oktoobril kell 12 postkaardikogude puhul. Teade peaks sisaldama võistlustööde pealkirjad, koopiad eksponaatide tiitellehtedest ja iga eksponaadi kohta mõnerealise tutvustuse kataloogi jaoks. 3.6.

4. Võistlusklassid

4.1. Meistriklass -- täiskasvanud kogujad (seisuga 1.01.2008 vanemad kui 18 aastat), kelle mõni kogu on rahvuslikul näitusel tunnistatud vähemalt pronksmedali vääriliseks.

4.2. Konkursiklass -- kõik ülejäänud täiskasvanud kogujad.

4.3. Noorteklass -- nooremad, kui 18 aastased kogujad (seisuga 1.01.2008).

5. Nõuded võistlustöödele

5.1. Võistlustööde mahuks on 12 või 16. lehte.

5.2. Kõik eksponaadi lehed peavad olema nummerdatud, varustatud omaniku nime ja aadressiga ning paigutatud kaitsvasse kileümbrisesse.

6. Osaleja kohustused ja õigused

6.1. Osaleja esitab vormikohase avalduse iga võistlustöö kohta.

6.2. Osaleja saadab hiljemalt avalduste esitamise viimasel päeval koopia võstlustöö(-de) esimest lehest (lehtedest).

6.3. Osaleja on kohustatud kinni pidama FIP-i filateelianäituste üldeeskirjadest ning käesolevast juhendist.

6.4. Iga osaleja saab oma kogu(-de) hindamislehe(-d), tasuta ühe komplekti korraldava toimkonna poolt valmistatavaid trükiseid.

7. Võistlustööde hindamine

7.1. Võistlustööde hindamiseks moodustatakse žürii

7.2. Võistlustööde hindamisel kasutatakse vastavaid juhendeid

7.3. Žürii jaotab ka välja pandud eriauhinnad arvestades võimalust mööda auhinna väljapanija soovide ning ettepanekutega

7.5. Žürii otsused on lõplikud

8. Võistlustööde saatmine ja tagastamine

8.1. Osaleja valib kogu(-de) kohaletoimetamise mooduse ise ning tasub vajadusel ka kõik sellega seonduvad kulutused.

8.2. Korraldav toimkond informeerib kõiki, kelle avaldused näitusest osavõtuks on rahuldatud, kogude kohaletoimetamise võimalustest ning tähtaegadest.

8.3. Filateeliakogud peavad näitusepaikka Kärdla Kultuurikeskuses jõudma hiljemalt 4. oktoobril kell 12 ja postkaardikogud 12. oktoobril kell 9.

8.4. Eksponaatide tagastamise organiseerivad ja kannavad vajadusel kulud näituse korraldajad.

9. Julgeolekuabinõud

9.1. Näituse korraldajad teevad kõik neist oleneva eksponaatide turvalisuse tagamiseks alates nende saabumisest kuni tagasisaatmiseni.

9.2. Näituse korraldajad ei vastuta osalejatele osaks saanud kahjude eest, kui selle on põhjustanud vargus, röövimine, tulekahju või mõni muu õnnetus.

9.3. Korraldajad soovitavad osalejatel kindlustada eksponaadid nende tegeliku väärtuse järgi mõnes kindlustusfirmas.

10. Korraldav toimkond

10.1. Korraldav toimkond jätab omale õiguse muudatuste sisseviimiseks käesolevasse juhendisse informeerides sellest võimalust mööda osalejaid.

10.2. Korraldava toimkonna kontaktandmed:

Postiaadress: Pk. 4, 92401 KÄRDLA ; Telefon 463 1313; e-posti aadress elmo@hot.ee

Vaata ka

Välislingid