HIIU RUUT 2010

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Ühe stendikülje suuruste eksponaatide konkurssnäitusi on Hiiumaal peetud alates aastast 1990 igal teisel aastal. Nii on jõutud üheteistkümnenda näituseni. 1990. aastal esimest näitust kavandades polnud meil eeskuju kuskilt võtta. Esimesel kolmel korral kasutati hindamisel filateeliakogude hindamisel samu juhendeid, mis tavanäitustel erisusega vaid eksponaadi mahu osas. Alates 1996. aastast võeti kasutusele Ameerika Ühendriikides kasutatav hindamisjuhend ühe stendi kogude tarvis. Rein-Karl Loide abiga tõlgitud juhend sai 28.03.1996 pisut kohendatuna ka Eesti Filatelistide Liidu juhatuse heakskiidu.

Tänaseks on ühe stendi kogudest saanud rahvusvaheliste filateelianäituste tunnustatud võistlusklass. Mitmel suurel rahvusvahelisel näitusel on see klass eksperimentaalselt kasutusel olnud. Nii on seekordsel näitusel võimalik kasutada spetsiaalset hindamisjuhendit niisuguste kogude hindamisel.

Nii mõnelegi Hiiumaa filateelianäitusele on vahetult järgnenud postkaardinäitus. Erinevalt varasemast on ka postkaardinäituse eksponaadid ühe stendi suurused ning neidki hinnatakse.

Seekordse näituse omapäraks on see, et see korraldatakse veebinäitusena internetis, mis võiks oluliselt suurendada vaatajate arvu.

Näituse ajal on meil traditsiooniks kujunenud veeta laupäeva õhtupoolik vestlusringis mõnel aktuaalsel filateelia ja postiajaloo teemal Sõnajala hotellis.

Kohtumiseni Kärdlas

Elmo Viigipuu

Hiiu Kogujate Seltsi juhatuse esimees


Ajakava

01.-30. november (NB! näituse lahtioleku aega on pikendatud)

 • Näitus avatud veebinäitusena internetis ööpäevaringselt ilma vaheaegadeta.

13.-14. november

Nii 13. kui 14. novembri ürituste täpsem ajakava on veel täpsustamisel. Võimalik on täiendavate arutlusteemade lisandumine.

Filateelia eksponaadid

MEISTRIKLASS

 • Klaus Juvas (Soome)
  • Soome tervikasjad 1845-1945 -- 82p / kullatud hõbe
 • Jaan Otsason (Hiiumaa)
  • Prantsusmaa postitariife ajavahemikul 1879 - 1939. POSTKAART VÄLISMAALE - GENERAALTARIIF -- 74p /hõbe
 • Elmo Viigipuu (Hiiumaa)
  • EESTI POSTI TAASSÜND. Frankeerimismasinate kasutamine -- 69p / hõbe

Filokartia eksponaadid

MEISTRIKLASS

 • Tiia Paeväli (Keila)
  • Eesti maastikul on ikka lambaid olnud ... -- 45p / pronks
 • Ellen Tarmo (Tallinn)
  • Kass - Läbi aegade armastatum ja vihatum koduloom -- 51p / pronks
 • Elmo Viigipuu (Hiiumaa)
  • Haapsalu. Promenaad -- 84p /kullatud hõbe

Eksponaatide hindamist korraldas Raivo Klaus

Viiteid ja infot osalejaile

 • Hiiu Kogujate Selts >> www.hot.ee/hks/
 • e-post: elmo@hot.ee
 • Telefon: 463 1313, 463 1484 või 513 8699 (Elmo Viigipuu)
 • Post: Pk 4, 92401 Kärdla

Neid kontakte kasutades peaksid endast teada andma need, kes saabuvad 13. novembril toimuvale mõttevahetusõhtule Sõnajala hotellis.

Parim paik kõikvõimaliku Hiiumaad puudutava info leidmiseks

Parvlaeva sõidugraafikud, piletite eelmüük (seda saab teha veebi vahendusel või telefonil 452 4444)

Infot saab küsida ka Kärdla Bussijaama telefonil 463 2077

Telefon: 463 1220

Leigri väljak 3, 92412 Kärdla

Mõttevahetusõhtu toimumispaik ning soodne paik ööbimiseks.

Juhend

1. Organisaatorid, aeg ja koht

1.1. Filateelia- ja postkaardinäituse HIIU RUUT 2010 korraldab Hiiu Kogujate Selts.

1.2. Filateelianäitus toimub 01.-21. novembrini veebinäitusena internetis.

2. Eesmärgid

2.1. Luua algajatele filatelistidele ja filokartistidele soodne võimalus lülitumiseks eksponentide perre.

2.2. Igati levitada teadmisi ja vilumusi filateelia- ja postkaardinäituste eksponaatide koostamiseks ja vormistamiseks.

2.3. Luua võimalus väikest mahtu eeldavate üksikprobleemide käsitlemiseks kõigile eksponentidele olenemata nende kogemustest ning senistest saavutustest.

3. Osavõtutingimused

3.1. Osaleda võivad kõik Eestis tegutsevate filateeliaorganisatsioonide liikmed.

3.2. Osaleda võivad kõigi eesti filatelistlike organisatsioonide liikmed mujalt maailmast.

3.3. Lisaks punktides 3.1. ja 3.2. märgitule võib korraldav toimkond teha ettepaneku osavõtuks ka teistele filatelistidele.

3.4. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud.

3.5. Osavõtusoovist tuleb korraldavale toimkonnale teatada hiljemalt 20. oktoobril. Teade peaks sisaldama võistlustööde pealkirjad, koopiad eksponaatide tiitellehtedest ja iga eksponaadi kohta mõnerealise tutvustuse kataloogi jaoks.

4. Võistlusklassid

4.1. Meistriklass -- täiskasvanud kogujad (seisuga 1.01.2010 vanemad kui 18 aastat), kelle mõni kogu on rahvuslikul näitusel tunnistatud vähemalt pronksmedali vääriliseks.

4.2. Konkursiklass -- kõik ülejäänud täiskasvanud kogujad.

4.3. Noorteklass -- nooremad, kui 18 aastased kogujad (seisuga 1.01.2010).

5. Nõuded võistlustöödele

5.1. Võistlustööde mahuks on 12 või 16 lehte.

5.2. Osalemiseks esitatavad kogude lehed olema skaneeritud resolutsiooniga 300 dpi. Faili formaadiks sobib kõige paremini jpg ning failide nimed peaksid olema 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, ....

5.3. Kõik skaneerimiseks üle antavate eksponaatide lehed peavad olema nummerdatud, varustatud omaniku nime ja aadressiga ning paigutatud kaitsvasse kileümbrisesse.

6. Osaleja kohustused ja õigused

6.1. Osaleja esitab vormikohase avalduse iga võistlustöö kohta.

6.2. Osaleja saadab hiljemalt avalduste esitamise viimasel päeval koopia võstlustöö(-de) esimest lehest (lehtedest).

6.3. Osaleja on kohustatud kinni pidama FIP-i filateelianäituste üldeeskirjadest ning käesolevast juhendist.

6.4. Iga osaleja saab oma kogu(-de) hindamislehe(-d), tasuta ühe komplekti korraldava toimkonna poolt valmistatavaid trükiseid.

7. Võistlustööde hindamine

7.1. Võistlustööde hindamiseks moodustatakse žürii

7.2. Võistlustööde hindamisel kasutatakse vastavaid juhendeid

7.3. Žürii jaotab ka välja pandud eriauhinnad arvestades võimalust mööda auhinna väljapanija soovide ning ettepanekutega

7.5. Žürii otsused on lõplikud

8. Võistlustööde saatmine ja tagastamine

8.1. Osaleja valib kogu(-de) kohaletoimetamise mooduse ise ning tasub vajadusel ka kõik sellega seonduvad kulutused. Eelistatud on eksponaatide esitamine digitaalsel kujul, kuid näituse korraldajad võivad eksponaadi ka ise skaneerida.

8.2. Korraldav toimkond informeerib kõiki, kelle avaldused näitusest osavõtuks on rahuldatud, kogude kohaletoimetamise võimalustest ning tähtaegadest.

8.3. Filateeliakogud peavad näituse korraldajateni jõudma hiljemalt 25. oktoobril.

8.4. Skaneerimiseks üleantavate eksponaatide tagastamise organiseerivad ja kannavad vajadusel kulud näituse korraldajad.

9. Julgeolekuabinõud

9.1. Näituse korraldajad teevad kõik neist oleneva neile skaneerimiseks üleantavate eksponaatide turvalisuse tagamiseks alates nende saabumisest kuni tagasisaatmiseni.

9.2. Näituse korraldajad ei vastuta osalejatele osaks saanud kahjude eest, kui selle on põhjustanud vargus, röövimine, tulekahju või mõni muu õnnetus.

9.3. Korraldajad soovitavad osalejatel kindlustada eksponaadid, mis esitatakse skaneerimiseks näituse korraldajatele nende tegeliku väärtuse järgi mõnes kindlustusfirmas.

10. Korraldav toimkond

10.1. Korraldav toimkond jätab omale õiguse muudatuste sisseviimiseks käesolevasse juhendisse informeerides sellest võimalust mööda osalejaid.

10.2. Korraldava toimkonna kontaktandmed:

Postiaadress: Pk. 4, 92401 KÄRDLA ; Telefon 463 1313; e-posti aadress elmo@hot.ee

Näituse tehnilise lahenduse teeb Rain Viigipuu ja tema poole saab pöörduda aadressil rain.viigipuu@filateelia.ee

Osavõtuavaldus

Osavõtuavaldus doc, rtf ja pdf formaadis.

Vaata ka

Välislingid