Hiiu Koguja 1992

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Nr 1 (9)

HiiuKoguja1992_1.pdf

 • Toimetaja veerg
 • Lõppes NSV Liidu postmarkide kasutusaeg Eesti postiteenistuses
 • EFL kongressi eel
 • Hiiu filateelia -- "35"
 • "DAGO '91"
 • "Hiiu Ruut '92" tuleb
 • Uut postitariifidest
 • 1992.a. filateelianäitusi
 • Täiendusi "HK"-s 4 (8) ilmunud ületembelduste loetelule
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • Balti riigid Micheli kataloogis
 • Väljavõte ühe žüriiliikme kirjutisest (SBZ)
 • Märke meie skaudiliikumise algusest (Ülo Kiiler)
 • Täpsustus Eesti paberraha kataloogi
 • Balti rahad
 • Kloostri liköör ja piiskopi vein (Ülo Kiiler)
 • Kirjad kaovad?
 • Filateelia ABC /järg/
 • Kas seni tundmatu rahavõltsija?
 • Vastuseid varem "Hiiu Kogujas" küsitule
 • Oksjonihaamri alt
 • Tutvustame kirjandust
 • Summary
 • Kuulutused

Nr 2 (10)

HiiuKoguja1992_2.pdf

 • Eesti kroon aprillis võimalik
 • Uued (mõrtsukalikud) postitariifid
 • Tartul oma (häda)raha
 • Uued väärtustemplid
 • Omad margid ka Valgevenel
 • Sõprussillad tugevnevad
 • Ületembeldus NSV Liidu frankoümbrikutele 1.07.1991 kuni 31.12.1991. Tallinna lilla eestikeelne kummitempel
 • ÜENÜ märgid
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • Filateeliakonkursi "Hiiu Ruut '92" juhend
 • Ukraina kupongrahad
 • Barcelona olümpiamündid
 • Balti margid "Scottis"
 • Tutvustame kirjandust
 • Oksjonihaamri alt
 • Summary
 • Kuulutused

Nr 3 (11)

HiiuKoguja1992_3.pdf

 • Rahareformi läbiviimisest
 • Jälle uued postmargid
 • Eesti Filatelistide Liidul uus juhatus
 • Filateelianäitus ESTONIA '92
 • Üleminekuaja postitariife (Elmo Viigipuu)
 • Eesti üleminekuaja postitemplid (Ants Lõhmus)
 • Eesti eksliibrisekunstnike signatuure
 • Kanada abistab /"Meie Elu" nr. 22/
 • Mophila - Moodne filateelia - Uusfilateelia
 • Trükivead Eesti uutel postmarkidel
 • "Eesti Posti" äritegevusest
 • Venemaa uued postitariifid (rublades) alates 1. jaanuarist 1992
 • "Tammsaare filateelia" (postkaardid ja ümbrikud) (A. Tammsaar)
 • Tutvustame kirjandust
 • Leedu ootab oma raha
 • Summary
 • Kuulutused

Nr 4 (12)

HiiuKoguja1992_4.pdf

 • Uued rullmargid
 • Margivihik "MARE BALTICUM"
 • Baltimaade postitariifid
 • Pisut Gruusia postitariifidest
 • Kuidas töötab Soome postmargikeskus?
 • Postmarkide puudusest tingitud templite kasutamine Hiiumaal
 • Kuidas vahetada eksliibriseid?
 • Meenemündid
 • 100 krooni?
 • Arvamus Soome Rahapajas vermitud 100-kroone juubeliraha (meenemündi) kohta (Ants Kulo)
 • Eesti käibemündid
 • Leedu Vabariigi Valitsuse ja Leedu Panga Juhatuse määrus nr. 695 "Rublade kõrvaldamise kohta ringlusest Leedu Vabariigis"
 • Leedu Vabariigis rublade käibelt kõrvaldamise kord ja tingimused
 • Eesti eksiilskautide märgid (Ülo Kiiler)
 • Oksjonihaamri alt
 • Veel Eestis kasutatud Soome postkaartidest (Jaan Otsason)
 • Tutvustame kirjandust
 • Näitused
  • Hiiu Ruut '92
  • MOPHILA-HV '92
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • Summary
 • Soome iseseisvuspäevaks
 • Kuulutused

Vaata ka