Hiiu Koguja 1994

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Nr 1 (17)

HiiuKoguja1994_1.pdf

 • Head uut aastat! (Jaan Otsason)
 • Uued postmargid
 • Filateelianäitus FILATEELIA '93 (Jaan Otsason)
 • ... ja kohtuniku silmade läbi (Elmo Viigipuu)
 • MARE BALTICUM '93 (Jaan Otsason)
 • Osavõtjad ja tulemused /MARE BALTICUM/ (Elmo Viigipuu)
 • DAGO '93 (Elmo Viiipuu)
 • Hiiu Ruut '94 (Elmo Viigipuu)
 • Saksa okupatsiooni aegsed abimaksevahendid I (Jaan Otsason)
 • Posti eritemplid 1993. aastal
 • Vaid üks endine liiduvabariik oma rahata
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • Jälle tõusid postitariifid
 • Ahvenamaa postmarkide 1994. aasta väljalaskeprogramm
 • Ekslibristide töömailt (Jaak Sova)
 • Kodulinna motiiv pudelietikerridel (Ülo Kiiler)
 • Summary
 • Tutvustame kirjandust

Nr 2 (18)

HiiuKoguja1994_2.pdf

 • Uued postmargid
 • Teadmiseks
 • Aasta koolitust Soomes (Elmo Viigipuu)
 • Eesti Posti eritemplid 1994. aastal
 • 62. FIP-i kongress
 • Kõrgelt hinnatud Eesti margid
 • Postmarkide väljaandmise programm 1994. a.
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • "Apollo" postkaardipäevad (Jaan Otsason)
 • Saksa okupatsiooniaegsed abimaksevahendid II
 • Mõned vähetuntud keraamilised laulupeomärgid (Ülo Kiiler)
 • Mõõgad teenetemärkidel (Ülo Kiiler)
 • Läti ületrükivõltsingud
 • Olümpiamargid
 • Tutvustame kirjandust
  • Hannu Hytönen: Loetelu Martta Wendelini kujundatud postkaartidest
  • Suomen Postimerkkilehti nr. 1/94
  • Suomen Postimerkkilehti nr. 2/94
 • ABOEX-94
 • "Hõbevalge" tegi aastakokkuvõtteid
 • Kuulutused

Nr 3 (19)

HiiuKoguja1994_3.pdf

 • Eesti esimene õllepurk
 • Uue rahvarõiva-teemalise seeria esimesed margid
 • 8. mail pühitseti EMADEPÄEVA
 • Eritempel Pärnus
 • Filateeliaseminar Tallinnas
 • Läti postitaksid 1918-1940
 • Eesti Rahva Ühisabi maksumargid
 • Tähelepanu võltsingud! ("Philatelie" nr. 220/1994)
 • NSV Liidu sõjaaegsed raha- ja asjade loterii piletid
 • Milline on võltsitud remonditud kogumisobjekt
 • Keelatud märgid (Ülo Kiiler)
 • ROK-i 1994.a. mälestusrahad
 • Sigareti (paberossi-) kaardid
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • Eesti minikalendrid kuni aastani 1940
 • Tutvustame kirjandust
  • Eesti Muinsuskaitse Seltsi meenemarkide kataloog
  • "Miniatüür" -- ajakiri kollektsionääridele (vene keeles)
 • Sankt-Peterburgi kollektsionääride vahetuskohtumised

Nr 4 (20)

HiiuKoguja1994_4.pdf

 • Uued postmargid
 • Näitused
  • II Richard Kaljo mälestusnäitus
  • "Loteriipiletid Eestis 1920-1940"
  • Keijo Poloni laevateemalised postkaardid
  • Laulupeomärgid
  • ESTONIA IV näitus Pärnus
 • Uued eritemplid
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • Eesti maksumargid I
 • Ühe märgi juubeliks (Ülo Kiiler)
 • Teabetempel taas kasutusel
 • Frankotempel jõudis Hiiumaale
 • Ekslibristid kohtusid Rakkes
 • Vaatan ja tunnen kadedust /Läti teenetemärkide raamatust/ (Ülo Kiiler)
 • Filateelianäitus POSTIPOISI PAUNAST

Nr 5 (21)

HiiuKoguja1994_5.pdf

 • Uued postmargid
 • Automaadimargid ka Lätis
 • Uued eritemplid
 • Taas ilmus "EFil"
 • Läti filateelia abonentkaart
 • Eesti maksumargid II Kohtumargid
 • Siit nurgast ja sealt nurgast
 • Sigareti (paberossi-) kaardid II
 • Viljandi Paadimees (Ülo Kiiler)
 • Eksliibris Lätis
 • Veel "erakordsetest" märkidest (Ülo Kiiler)
 • Eesti kodurahad /raamatu tutvustus/
 • "Paštas ir FILATELIJA Lietuvoje" 1994 8 (tõlge Reet Otsason, refereeris Jaan Otsason)
 • Bürokraatia pärl
 • Uus juubeliraha Soomes
 • FINLANDIA 95
 • Teateid

Nr 6 (22)

HiiuKoguja1994_6.pdf

 • Uude aastasse (Jaan Otsason)
 • 50-kroonine käibel
 • Täpsustame ajad
 • Valime aasta postmargi
 • Postmargiuudised
 • Lisamaks 20 krooni ehk riigitöötajate võhiklikkus ja vastutamatus
 • Näitused
  • CAPEX '96
  • MARE BALTICUM 95
  • Hiiu Ruut '94
 • Uued eritemplid
 • Uued postitariifid alates 1. oktoobrist 1994
 • Kõrvaltempel Jõgevalt
 • Harukordne Eesti-teemaline eritempel Saksamaal
 • Kas tingida ...?
 • Viikingiaegsed mündileiud
 • Väike loomake kaugest minevikust (Ülo Kiiler)
 • Veel järjepidevusest (Ülo Kiiler)
 • OMPPU (Jaan Otsason)
 • Eesti kodurahadest (Jaan Otsason)
 • Ka Soome minipostkaarte Eestist (Jaan Otsason)
 • Tutvustame kirjandust
 • Ahvenamaa 1995. aasta margiprogramm

Vaata ka