Post Eestis kuni aastani 1638

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

1638. aastal jõudis Eesti alale Rootsi riiklik postikorraldus, mis aga ei tähenda seda, et postisaadetiste edasitoimetamine kuni selle ajani siin päris korraldamata oleks olnud. Sõnumite edasitoimetamist korraldasid mitmesugused organisatsioonid ja üksikisikud eelkõige enda vajaduste rahuldamiseks.

Aastail 1631 kuni 1637 töötas Tartu Ülikooli juures trükkalina kaupmees Jacob Becker. Lisaks trükikoja asutamisele ja kauban-dustegevusele kulutas ta palju energiat postiühenduste loomisele Eesti- ja Liivimaalt Riiga ning sealt Lääne-Euroopasse. Tema poolt 1632. aastal trükitud "PostOrdung" annab ülevaate tolle hetke postiühendustest ja taksidest Riia linnast lähtuvalt.

Raamatud

Artiklid

  • Ojaste, Elmar. Jacob Becker och hans "PostOrdnung" A.D. 1632. Summary: Jacob Becker and his "Postal Regulation" A.D. 1632. Eesti Filatelist nr.30, 1984, lk.52-62 (rootsi keeles, kokkuvõte inglise keeles).
  • Ojaste, Elmar. Postidaatumid 1632-1636-1638-1645-1918-1991
  • Ojaste, Elmar. Svenska brevtaxor i Estland 1632-1710. Summary: Sweden Postal Rates in Estonia 1632-1710. Eesti Filatelist nr.30, 1984, lk.62-81 (rootsi keeles, kokkuvõte inglise keeles).

Välislingid