Temaatilised filateeliaorganisatsioonid

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Temaatilised filateeliaorganisatsioonid pakuvad ühest teemast huvitatud filatelistidele võimaluse ühistegevuseks.

Filatelistidele ühist huvi pakkuvaks kogumisteemad võivad olla väga erinevad: ühe või enama riigi postimaksevahendid, erinevate riikide üht liiki väljaanded (näiteks tervikasjad, postmargivihikud jne), üht motiivi või teemat tutvustavad väljaanded, ühele sündmusele või tähtpäevale pühendatud väljaanded, ...

Ka tegevuse ulatuselt võivad niisugused organisatsioonid olla väga erinevad: ühes linna piires tegutsevatest kuni organisatsioonideni, mis ühendavad ühe teema kogujaid üle maailma.

Paljude riikide rahvuslikud filateelia keskorganisatsioonidesse kuuluvad kõrvuti piirkondlike organisatsioonidega ka temaatilised organisatsioonid.

Temaatilised organisatsioonid korraldavad oma liikmetele vahetuskohtumisi, näitusi, oksjoneid. Teemat käsitleva info levitamiseks ilmuvad infokirjad, ajakirjad, aastaraamatud, kataloogid ja käsiraamatud. Tänapäeval kasutatakse järjest enam veebi, postiloendi, foorumi võimalusi.

Vaata ka

Välislingid

Päring artikliviidete andmebaasi