HIIU RUUT 2006

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

Ühe stendikülje suuruste eksponaatide konkurssnäitusi on Hiiumaal peetud alates aastast 1990 igal teisel aastal. Nii on jõutud juba üheksanda näituseni. Peaagu viisteist aastat tagasi, esimest näitust kavandades polnud meil eeskuju kuskilt võtta. Alles mitu aastat hiljem Soomes filateeliaeksponaatide hindamist õppides sattus kätte Ameerika Ühendriikides kasutatav hindamisjuhend ühe stendi kogude tarvis. Rein-Karl Loide abiga tõlgituna ning pisut kohendatuna sai see Eesti Filatelistide Liidu juhatuses 28.03.1996 kinnitatud ja alates Hiiu Ruut 1996-st kasutusele võetud.

Tänaseks on ühe stendi kogudest saamas rahvusvaheliste filateelianäituste tunnustatud võistlusklass. Mitmel suurel rahvusvahelisel näitusel on see klass eksperimentaalselt kasutusel olnud. Oodata on ametlike hindamisjuhendite kinnitamist. Seniks kasutame ka sel korral sedasama filateelianäituse Hiiu Ruut ühe stendi kogude hindamise juhend -it.

Näituse ajal on meil traditsiooniks kujunenud veeta laupäeva õhtupoolik vestlusringis mõnel aktuaalsel filateelia ja postiajaloo teemal. Käesoleva aasta teema Hotell Sõnajala külalistemajas on EESTI FILATEELIA JA INTERNET.

Kohtumiseni Kärdlas

Elmo Viigipuu

Hiiu Kogujate Seltsi juhatuse esimees


Ajakava

23. november

 • Näitus Kärdla Kultuurikeskuse näituseruumis avatud kell 9-19

24. november

 • Näitus Kärdla Kultuurikeskuse näituseruumis avatud kell 9-19

25. november

 • Näitus Kärdla Kultuurikeskuse näituseruumis avatud kell 9-15
 • Kärdla postkontoris kasutatakse näitusele pühendatud eritemplit.
Et20061125.jpg

26. november

 • Näitus Kärdla Kultuurikeskuse näituseruumis avatud kell 9-12
 • filateelianäitus HIIU RUUT 2006 asendatakse alates kella 12 Hiiu Kogujate Seltsi POSTKAARDINÄITUSEGA, mida sel päeval saab vaadata kella 15-ni. Näitus jääb avatuks 2. detsembrini.


Viiteid ja infot osalejaile

e-post: hks@hot.ee või elmo@hot.ee

Telefon: 463 1313, 463 1484 või 513 8699 (Elmo Viigipuu)

Post: Pk 4, 92401 Kärdla

Neid kontakte kasutades peaksid endast teada andma need, kes saabuvad 25. novembril toimuvale mõttevahetusõhtule Hotell Sõnajala Külalistemajas.

Osavõtuavaldus doc ja pdf formaadis.

Parim paik kõikvõimaliku Hiiumaad puudutava info leidmiseks

Parvlaeva sõidugraafikud, piletite broneerimine kuni 30 päeva ette (seda saab teha veebi vahendusel või telefonil 452 4444)

Infot saab küsida ka Kärdla Bussijaama telefonil 463 2077

Telefon: 463 1220 või 527 6434 (Aavo Lokotar)

Leigri väljak 3, 92412 Kärdla

Mõttevahetusõhtu toimumispaik ning soodne paik ööbimiseks.


Eksponaadid

MEISTRIKLASS

 • Elmar Ojaste (Göteborg, Rootsi) - 90p /kuldnõel

Legaalsed segafrankeeringud Eestis

 • Elmar Ojaste (Göteborg, Rootsi) - 80p /hõbenõel

Eesti postmargi taassünd 1990-1991

 • Jaan Otsason (Hiiumaa) - 74p /hõbenõel

Dokumente Soome Posti ajaloost

 • Jaan Otsason (Hiiumaa) - 79p /hõbenõel

Eesti Kindralkomissariaadi Ostland osana 1941-1944. Postitempleid ja postiplanke.

 • Jaan Otsason (Hiiumaa) - 65p /pronksnõel

Õnnitlustelegrammiplangid Eesti NSV-s

 • Rain Viigipuu (Kärdla) - 75p /hõbenõel

Laevaliine Läänemerel -- viimased kolm aastakümmet. Rootsi sadamatest ja sadamatesse

KONKURSIKLASS

 • Andrus Martin (Harjumaa, Loo) - 64p /pronksnõel

Eestimaa. Väike valik maksimumkaarte

NOORTEKLASS

 • Riin Viigipuu (Kärdla) - 74p /hõbenõel

Koer, inimese abiline ja sõber

Eksponaate hindasid: Jaan Otsason (välja arvatud tema enda eksponaadid), Ago Papp, Peeter Sgirka ja Elmo Viigipuu (välja arvatud Rain ja Riin Viigipuu eksponaadid).

VÄLJASPOOL KONKURSSI

 • Elmo Viigipuu (Kärdla)

Hiiumaa-ainelised väljaanded

 • Elmo Viigipuu (Kärdla)

Tiit Telmet postmarkide kujundajana

POSTKAARDID

Jaan Otsasoni kogust (sulgudes stendikülgede arv)

 • Valik Soome postkaardikunstnikke (2)
 • Unustatud leerid (2)
 • Originaalgraafika postkaartidel (1)
 • Külaskäik 100 aasta tagusesse Piiterisse (2)
 • Johann Wolfgang Goethe -- 250 aastat sünnist (2)
 • Postkaarte talutöödest (1)

Eesti Postimuuseumi kogust

 • Koerad vanadel postkaartidel


Juhend

1. Organisaatorid, aeg ja koht

1.1. Filateelianäituse HIIU RUUT 2006 korraldavad Eesti Filatelistide Liit ja Hiiu Kogujate Selts.

1.2. Näitus toimub 23. kuni 26. novembrini 2006. aastal Kärdla Kultuurikeskuses Hiiumaal.

2. Eesmärgid

2.1. Luua algajatele filatelistidele soodne võimalus lülitumiseks filatelistide-eksponentide perre.

2.2. Igati levitada teadmisi ja vilumusi filateelianäituste eksponaatide koostamiseks ja vormistamiseks.

2.3. Luua võimalus väikest mahtu eeldavate üksikprobleemide filatelistlikuks käsitlemiseks kõigile filatelistidele olenemata nende kogemustest ning senistest saavutustest.

3. Osavõtutingimused

3.1. Osaleda võivad kõik Eestis tegutsevate filateeliaorganisatsioonide liikmed.

3.2. Osaleda võivad kõigi eesti filatelistlike organisatsioonide liikmed mujalt maailmast.

3.3. Lisaks punktides 3.1. ja 3.2. märgitule võib korraldav toimkond teha ettepaneku osavõtuks ka teistele filatelistidele.

3.4. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud.

3.5. Osavõtusoovist tuleb korraldavale toimkonnale teatada hiljemalt 17. novembril kell 12. Teade peaks sisaldama võistlustööde pealkirjad, koopiad eksponaatide tiitellehtedest ja iga eksponaadi kohta mõnerealise tutvustuse kataloogi jaoks. 3.6. Osavõtjad peavad hiljemalt koos võistlustööga või töödega tasuma osavõtutasu 25 krooni, mis ei olene eksponaatide arvust. Noortele on osalemine tasuta

4. Võistlusklassid

4.1. Meistriklass -- täiskasvanud filatelistid (seisuga 1.01.2006 vanemad kui 18 aastat), kelle mõni kogu on rahvuslikul näitusel tunnistatud vähemalt pronksmedali vääriliseks.

4.2. Konkursiklass -- kõik ülejäänud täiskasvanud filatelistid.

4.3. Noorteklass -- nooremad, kui 18 aastased filatelistid (seisuga 1.01.2006).

5. Nõuded võistlustöödele

5.1. Võistlustööde mahuks on 12 või 16. lehte.

5.2. Kasutada võib ainult filatelistlikku materjali.

5.3. Kõik eksponaadi lehed peavad olema nummerdatud, varustatud omaniku nime ja aadressiga ning paigutatud kaitsvasse kileümbrisesse.

6. Osaleja kohustused ja õigused

6.1. Osaleja esitab vormikohase avalduse iga võistlustöö kohta.

6.2. Osaleja saadab hiljemalt 17. novembriks koopia võstlustöö(-de) esimest lehest (lehtedest).

6.3. Osaleja on kohustatud kinni pidama FIP-i filateelianäituste üldeeskirjadest ning käesolevast juhendist.

6.4. Iga osaleja saab oma kogu(-de) hindamislehe(-d), tasuta ühe komplekti korraldava toimkonna poolt valmistatavaid trükiseid.

6.5. Iga osaleja meistri- ja konkursiklassis tasub 25 kroonise osavõtumaksu olenemata esitatud kogude arvust hiljenalt 25. novembril. Osalemine noorteklassis on tasuta.

7. Võistlustööde hindamine

7.1. Võistlustööde hindamiseks moodustatakse žürii

7.2. Võistlustööde hindamisel kasutatakse filateelianäituse Hiiu Ruut ühe stendi kogude hindamise juhend-it.

7.3. Kõigis kolmes võistlusklassis selgitab žürii välja parima kogu, mille väljapanija saab vastava eriauhinna.

7.4. Žürii jaotab ka välja pandud eriauhinnad arvestades võimalust mööda auhinna väljapanija soovide ning ettepanekutega

7.5. Žürii otsused on lõplikud

8. Võistlustööde saatmine ja tagastamine

8.1. Osaleja valib kogu(-de) kohaletoimetamise mooduse ise ning tasub vajadusel ka kõik sellega seonduvad kulutused.

8.2. Korraldav toimkond informeerib kõiki, kelle avaldused näitusest osavõtuks on rahuldatud, kogude kohaletoimetamise võimalustest ning tähtaegadest.

8.3. Kogud peavad näitusepaikka Kärdla Kultuurikeskuses jõudma hiljemalt 22. novembril kell 12.

8.4. Eksponaatide tagastamise organiseerivad ja kannavad vajadusel kulud näituse korraldajad.

9. Julgeolekuabinõud

9.1. Näituse korraldajad teevad kõik neist oleneva eksponaatide turvalisuse tagamiseks alates nende saabumisest kuni tagasisaatmiseni.

9.2. Näituse korraldajad ei vastuta osalejatele osaks saanud kahjude eest, kui selle on põhjustanud vargus, röövimine, tulekahju või mõni muu õnnetus.

9.3. Korraldajad soovitavad osalejatel kindlustada eksponaadid nende tegeliku väärtuse järgi mõnes kindlustusfirmas.

10. Korraldav toimkond

10.1. Korraldav toimkond jätab omale õiguse muudatuste sisseviimiseks käesolevasse juhendisse informeerides sellest võimalust mööda osalejaid.

10.2. Korraldava toimkonna kontaktandmed:

Postiaadress: Pk. 4, 92401 KÄRDLA ; Telefon 463 1313; e-posti aadress hks@hot.ee


Vaata ka